Sport & business

Bij de sportloketten Sport & Business kunt u als bedrijf en maatschappelijke organisatie terecht voor informatie of vragen over sport in relatie tot het doen van zaken.