GALM Groninger Actief Leven Model Groep

Bewegen op muziek Bewegen voor ouderen GALM Grondgymnastiek

gym zaal J F Kennedylaan Uithuizen.
J F Kennedylaan
9981

SVU

T.A.Roggeveld-Lap
T: 0595-432175
E: m.roggeveld@planet.nl

Ja, op locaties:

55+