Volleybalver. Nieuweschans

Volleybal

Dorps- en Sportcentrum "de Akkerschans"
Bunderweg 14
9693 BS

B.Raske
T: 0597-522368
E: vvn.nieuweschans@gmail.com

Nee

Jeugd, Volwassenen