Over Sportplein Groningen

Netwerkorganisatie Sportplein Groningen gelooft dat door samenwerking een meer optimale sport- en beweegcultuur is te realiseren in de provincie Groningen. Daarbij kan de kracht van sport en bewegen positief bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Onze ambitie is: Groningen wordt sportief gezond! Hiervoor biedt Sportplein Groningen u alles over Sport & Bewegen in onze provincie.

Duurzame samenwerking
Sportplein Groningen streeft naar een duurzame manier van samenwerking in een sterk netwerk van partners en stakeholders rondom sport en bewegen. Vanuit een probleem of kans worden de juiste organisaties met elkaar verbonden, opdat een synergetisch effect ontstaat en zij tot verbetering of vernieuwing van uitvoeringsprogramma’s kunnen komen. Sportplein Groningen zet in op verbinding van sport met andere disciplines (onderwijs, zorg, vrije tijd, economie, wonen, werk, techniek en healthy lifestyle) en wil aansluiten bij aanverwante netwerken.

Ontwikkeling naar netwerkorganisatie
In 2012 startte Sportplein Groningen als een samenwerking van negen partners: ROC Alfa-college, afdeling Sport en bewegen; Noorderpoort; Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies; Rijksuniversiteit Groningen; Universitair Medisch Centrum Groningen; Topsport NOORD; Huis voor de Sport Groningen; Gemeente Groningen en provincie Groningen. Sinds 2016 gaat Sportplein Groningen verder als netwerkorganisatie; zo kunnen vanuit de gehele provincie het Sport’plein’ en de gekozen netwerkthema's gezamenlijk nader vorm en inhoud krijgen.

Netwerkthema’s
Op basis van ervaring, ontwikkeling, stroming, ondernemerschap en continuïteit zet Sportplein Groningen in op de volgende thema’s:

1. Sportieve gezonde jeugd
2. Kwetsbare groepen
3. Versterking sportorganisaties
4. Bewegen in de openbare ruimte

Netwerkbijeenkomsten
Sportplein Groningen organiseert diverse netwerkbijeenkomsten in de provincie Groningen, met daarin onder andere aandacht voor deze thema’s. Klik hier voor de volledige netwerkagenda.

Meer informatie?
Tel: 050-8700100
E-mail: info@sportpleingroningen.nl

Time-out
Sportplein Groningen brengt haar netwerk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van Sport & Bewegen via de Time-out, het digitale netwerkjournaal van de organisatie. Download hieronder de edities voor meer informatie.

Edities Time-out 2018