Kennissessie Openbaar water
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
Kennissessie Openbaar water
19-09-2017
 
 

Beste genodigde,

Bewegen in de openbare ruimte heeft al een aantal jaren onze aandacht. KennisLab BIOR Noord,  een samenwerkingsverband van verschillende partijen heeft als gezamenlijke ambitie ‘jong en oud verleiden zicht te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie van Noord-Nederland’. Dit willen we onder andere realiseren door partijen te verbinden, experimenteren, innoveren en kennis vergaren en verspreiden. Het KennisLab BIOR Noord wil u graag uitnodigen voor de kennissessie ‘Openbaar water’ op dinsdag 19 september van 9.00-12.00 uur bij het Starteiland (Kolmeersland) in Sneek.

Tijdens deze kennissessie laten we ons eerst inspireren door directeur Lourens Touwens van Recreatieschap De Marrekrite over hun visie als het gaat om het verbinden van routes op land en water en daarbij behorende voorzieningen. Vervolgens neemt bestuurslid Gerlof van der Werf van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek ons mee in de succesfactoren van het activeren van de Sneekweek. Ook geven we inzicht in de opzet van de activering van  Sportkanaal Tilburg. Het tweede deel van het programma bestaat uit het gezamenlijk bespreken van een casus over het Schildmeer 2020 waarbij we met elkaar gaan bouwen aan succesvolle concepten van het activeren van openbaar water.

U kunt zich hier opgeven voor de kennissessie. We hopen u allemaal te mogen ontvangen op het Starteiland van de Sneekweek (Kolmeersland)

Namens KennisLab BIOR Noord,

Hiske Wiggers en Simone Smuling

 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen