Sportbrede opleiding trainer-coach niveau 3

Sportbrede opleiding trainer-coach 3

Vanuit het samenwerkingsverband Sportplein Groningen wordt voor het tweede seizoen deze unieke sportbrede trainer-coach 3-opleiding aangeboden. Verschillende sportbonden*, kennisinstellingen**  en NOC*NSF bieden voor het studiejaar 2015-2016 deze sportbrede trainer-coach opleiding gezamenlijk aan. Deze opleiding is gebaseerd op de KSS2012 (Kwalificatiestructuur Sport) op niveau 3. Aan de opleiding nemen verschillende cursisten deel van de diverse kennisinstellingen en van de deelnemende sportbonden.
(klik hier voor de flyer Sportbrede opleiding trainer-coach3)

Aanleiding
Technisch kader is een belangrijke randvoorwaarde om de sportvereniging goed te laten draaien en binnen sportverenigingen en andere sportaanbieders bestaat steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het aan te stellen kader, al dan niet betaald. Ook blijkt dat veel sportverenigingen kampen met een tekort aan deskundig technisch kader. Soms omdat er gewoon te weinig trainers zijn, maar vaak ook omdat de trainers die er zijn, misschien nog niet voldoende opleiding en/of ervaring hebben.

Uit de landelijke SportAanbiedersMonitor 2012 van NOC*NSF/Mulier Instituut blijkt dat een groot deel van de sportverenigingen zorgen of problemen hebben ten aanzien van kader. Bij 46% van de sportverenigingen betreft dit technisch kader (training, begeleiding, lesgeven). De inventarisatie die is gedaan tijdens de inspiratieavond van Sportplein Groningen onder de Groninger sportverenigingen, bevestigt deze uitkomsten. Vooral bij kleinere sporten is de vraag naar deskundig kader groot. De voetbalbond en gymnastiekunie zijn dermate groot dat zij hun opleidingen nog regionaal kunnen aanbieden. Echter bij bijvoorbeeld de korfbal-, basketbal- en handbalbond blijkt dit amper mogelijk.

Doel van de opleiding
Met deze opleiding bereiden de cursisten zich voor op de rol en verantwoordelijkheden van de trainer-coach 3. De trainer-coach 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseert zelfstandig activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstesten af. De trainer-coach 3 stuurt trainer-coaches 1 en 2 aan. Hij/zij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing. Hij/zij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur. De trainer-coach 3 is bevoegd om onder auspiciën van de certificerende instantie vaardigheidstoetsen af te nemen.

Leertrajecten
De opleiding bestaat uit deze leertrajecten:

  1. Geven van trainingen
  2. Coachen bij wedstrijden
  3. Organiseren van activiteiten
  4. Aansturen van sportkader
  5. Afnemen van vaardigheidstoetsen

(Zie ook het kwalificatieprofiel trainer-coach 3)
De opleiding is gebaseerd op competentiegericht leren. Dat wil zeggen dat de opleiding ‘praktijkgericht’ en ‘op maat’ is voor elke cursist.

Praktijkgericht
Een leertraject bestaat uit het werken en leren in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten, in combinatie met ondersteunende workshops, bijeenkomsten op maat en een literatuurstudie. De cursist voert de praktijkopdrachten uit in de eigen sport en op het niveau waarvoor wordt opgeleid. In overleg met de sportbond is de cursist in de regel wekelijks actief in de praktijk, met begeleiding van een gekwalificeerde praktijkbegeleider.

Op maat
Samen met de leercoach stelt elke cursist een persoonlijk opleidingsplan (POP) op. In het POP staat hoe de individuele route naar de verschillende proeven van bekwaamheid eruitziet. Leercoaches begeleiden maximaal 10 cursisten op hun route naar het afleggen van de proeven van bekwaamheid (PVB’s), onder andere door het geven feedback op de uitwerking van de praktijkopdrachten.

Workshops
Er zijn 16 sportbrede workshops en 8 bijeenkomsten 'op maat'. Docenten van de deelnemende  kennisinstellingen bieden de workshops op maandagen aan. Daarnaast kunnen door de eigen sportbond nog enkele sportspecifieke workshops worden aangeboden.

Proeven van bekwaamheid
De opleiding wordt afgerond met een aantal proeven van bekwaamheid (PvB) voor elk leertraject. Om het diploma te halen moeten de 4 (of 5; dit is afhankelijk van het toetsplan van de sportbond) PvB’s voldoende zijn. De beoordeling van de PVB’s en de daarbij behorende kwalificatie op niveau 3 vallen onder verantwoordelijkheid van de sportbond.

Studiebelasting
Cursusgedeelte:
16 workshops en 8 bijeenkomsten ‘op maat’ à 3 uur: 72 uur
Zelfstudie ca. 35 uur

Praktijkgedeelte:
Uitvoeren opdrachten/Bijhouden portfolio/Trainen en coachen team/individu ca. 133 uur
Totaal: 240 uur

Studiedag
Maandagen van 19.00-22.00 uur

Locatie Alfa-college Sport & Bewegen
Bezoekadres
Kardingerweg 48
9735 AH Groningen

Postadres
Postbus 11118
9700 CC Groningen

Studiekosten
De studiekosten voor de sportbrede opleiding trainer-coach 3 zijn conform de prijs van uw sportbond. Deze sportbrede opleiding wordt gegeven namens de sportbonden en u betaalt uw cursusgeld aan de sportbond. Informeer hiernaar bij uw sportbond of mail naar Wendy Kraai: w.kraai@alfa-college.nl.
Informeer bij uw sportbond ook naar de voorwaarden en de mogelijkheden van annuleren.

NB Indien uw sportbond niet participeert, dan betaalt u het cursusgeld aan het Alfa-college. Dit bedrag is gelijk aan de bondsopleiding.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om u aan te melden, neemt u contact op met: 
Alfa-college Sport en Bewegen
Wendy Kraai
Telefoon: 088 3341440
E-mail: w.kraai@alfa-college.nl


Betrokken Sportplein Groningen partners:

Betrokken overige partners:

NEVOBO, KNWU, NEFUB/Floorball Academie, KNBSB, KNAU, TBN, NIJB, NBB, KNKV, KNMV, NSKIV

** ROC Alfa-college Sport en Bewegen, Huis voor de Sport Groningen, Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, ROC Friesland college (CIOS Heerenveen), ROC Drenthe College Sport en Bewegen