Netwerkbijeenkomst Uniek Sporten Groningen 2018

“Bewegen van betekenis – iedereen doet mee!”

Sportplein Groningen nodigt u van harte uit voor deelname aan de provinciale netwerkbijeenkomst Uniek Sporten Groningen op donderdag 15 november in MartiniPlaza in Groningen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt aandacht besteed aan de wens dat iedere Groninger een leven lang plezier moet kunnen beleven aan sporten en bewegen ongeacht leefstijl, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.

Programma in het kort

17.30 – 18.15 uur          Inloop met lichte maaltijd, gelegenheid om te netwerken
18.15 – 19.00 uur          Inleiding door Rolf Schrama, een sporter met een beperking die, naar eigen zeggen, alles uit het leven haalt. 
19.00 – 19.45 uur          Sessieronde 1
19.45 – 20.15 uur          Pauze met productenmarkt  
20.15 – 21.00 uur          Sessieronde 2
21.00 uur                        Netwerkmogelijkheid tijdens afsluitende borrel

Sessierondes

Na de inleiding van Rolf Schrama vinden er twee inhoudelijke sessierondes plaats gericht op verschillende doelgroepen. Bij elke sessie staan de volgende aspecten centraal:

  1. Wat is de specifieke meerwaarde van sporten en bewegen voor deze doelgroep?
  2. Praktische tips en handvatten voor activering van deze doelgroep.

Sessieronde 1

  • Mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking (door UMCG; revalidatiegeneeskunde)
  • Mensen met een ernstige meervoudige beperking (door de Zijlen)
  • Kinderen met gedragsproblematiek (door Arjan Pruim, voormalig docent RENN4 school)
  • Mensen met psychische klachten /aandoeningen (door Lentis Leefstijl)

Sessieronde 2

  • Kwetsbare ouderen (door Matthieu de Greef, RUG)
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (door STOOT)
  • Niet aangeboren hersenletsel (door de Noorderbrug)

Meer informatie en/of aanmelden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janke Mars, coördinator Uniek Sporten Groningen via j.mars@hvdsg.nl, of  06 26 97 52 08. Aanmelden kan tot  en met 9 november via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier Netwerkbijeenkomst Uniek Sporten Groningen 2018