Netwerkbijeenkomst 'Actieve gezonde werknemers'

Inloop en ontvangst (9.45 – 10.00 uur)

1. Inleiding en kennismaken

2. Het Nieuwe Gezonde Werken’ door Marieke Klaaysen, Adviseur Vitaliteit bij Hanzehogeschool Groningen.
De Hanzehogeschool Groningen is in 2015 gestart met een pilot van het programma ‘Het Nieuwe Gezonde Werken’. Het programma gaat ervan uit dat gezond gedrag een te leren vaardigheid is.
Door informatie, data te verzamelen over je eigen situatie en te oefenen met nieuwe vaardigheden, volgens een ‘stepped prevention’ methode, werken medewerkers aan hun persoonlijke vitaliteit. De thema’s die daarin standaard aan bod komen, zijn herstel, slaap, voeding, dynamisch werken en leefstijl. Na een succesvolle pilot, is het programma breder uitgezet. Eind 2017 is het programma afgerond en geëvalueerd. Het blijkt een betekenisvol & succesvol programma te zijn. De inhoud van het programma en de resultaten van de evaluatie worden tijdens de netwerkbijeenkomst verder gepresenteerd. De resultaten zijn weer gebruikt voor de basis van het vervolgprogramma.

3. Werkkostenregeling en aanverwante regelingen en subsidies door Rutger Bennink, leefstijlprofessional bij “De Friesland”.
Tijdens de bijeenkomst van vorige keer kwam het vraagstuk naar voren hoe om te gaan met het financieel wegzetten van maatregelen rondom vitaliteit. De belastingdienst kan veel maatregelen namelijk zien als loon in natura, waar extra belasting over betaald moet worden. De werkkostenregeling is een regeling die gebruikt kan worden om dit te voorkomen. Naast de werkkostenregeling zijn er echter nog een groot aantal mogelijkheden die aangewend kunnen worden om te voorkomen dat je financieel “gestraft”  wordt voor je vitaliteitsbeleid. Rutger Bennink weet hier veel van af en gaat ons vertellen welke opties er zoal zijn. Wij hebben de toezegging van VNO*NCW dat zij vragen op dit gebied die na deze presentatie nog open staan zullen beantwoorden. 

4. Interactieve presentatie ergonomie door Linda ten Kate, Arbeidsfysiotherapeut en ergotherapeut van Health2Work.
Wat zijn risico’s van beeldschermwerk en veel zitten? En hoe kan je deze voorkomen? Tijdens de workshop in de vorm van een quiz komen verschillende onderwerpen voorbij zoals: gezond zitten, klachten voorkomen en meer bewegen op het werk. Linda zal ook het een en ander aan materiaal meenemen om meteen inzichtelijk te maken hoe bepaalde aanpassingen op kantoor kunnen bijdragen aan een gezondere werkomgeving. Aan het einde van de workshop weet jij hoe je een gezonde werkomgeving creëert, productiviteit stimuleert en klachten voorkomt. Er zal hierbij veel aandacht zijn voor het in beweging brengen van de zogenaamde “inactieve werknemers”, de werknemers die niet meteen enthousiast worden van vitaliteitsprogramma’s.

12.15 – 12.30 uur Na afloop mogelijkheid tot verdere onderlinge kennisuitwisseling

Locatie
Wiebenga complex, Honours ruimte
Petrus Driessenstraat 3
9714 CA Groningen

Kom je met de auto, dan kun je die parkeren in de  parkeergarage bij het Boterdiep, gevolgd door een kleine wandeling naar het Wiebenga. Wanneer je met de fiets komt, kun je deze kwijt in de stalling onder het gebouw.

Netwerk vergroten
Ken je nog meer koplopers binnen je netwerk die het interessant vinden om aan te sluiten. Stuur deze uitnodiging dan vooral door en neem mij even mee in CC.

Wij hopen jullie allemaal op vrijdag 1 juni te verwelkomen!

 

Simone Smuling

Netwerkmanager Sportplein Groningen