Netwerkbijeenkomst 'Waarde van sport en bewegen voor uw inwoners'

Op 6 april a.s. organiseert Sportplein Groningen een netwerkbijeenkomst voor ambtenaren WMO en/of sport van gemeenten met als onderwerp: 'Waarde van sport en bewegen voor uw inwoners'. Deze bijeenkomst vindt van 12.30 - 15.30 uur plaats op het sportpark van MOVV in Midwolda. Na afloop is er de mogelijkheid om in volgauto's de Healthy Ageing Tour te bekijken.

Van beleidstaal naar concrete invulling
Sport wordt vaak gezien en benoemd als wondermiddel, ook in gemeentelijke nota's. Maar hoe vertaal je deze beleidstaal nu naar concrete invulling? Tijdens deze bijeenkomst wordt er in eerste instantie aandacht besteed aan de waarde van sport en bewegen voor het Sociaal Domein. Met behulp van concrete praktijkvoorbeelden en ervaringsdeskundigen wordt vervolgens bekeken hoe sport en bewegen hierbij optimaal benut kan worden.

Programma
12.30 - 13.30 uur:  Gezamenlijke lunch
13.30 - 14.15 uur:  Lezing over 'Waarde van sport en bewegen voor uw inwoners'
14.15 - 14.45 uur:  Praktijkvoorbeeld van Jeffrey Kremer, tafeltennisser met een licht verstandelijke beperking uit Middelstum.
14.15 - 15.15 uur:  Brainstorm 'hoe pakken jij en ik het aan?'
15.15 uur:  Afsluiting
15.30 uur:  Start Healthy Ageing Tour (paracycling)

Meer info en aanmelden?
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Janke Mars van Huis voor de Sport Groningen via j.mars@hvdsg.nl.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via onderstaand formulier.