Structurele samenwerking op het gebied van sport en bewegen voor kwetsbare groepen

Er gebeurt best wel wat op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking en chronische aandoening in de provincie. Tot nu toe gebeurt dit echter veelal versnippert en wordt op projectmatige basis samenwerking gezocht tussen verschillende partijen. Deze versnippering komt de zichtbaarheid en bekendheid van het aangepast sporten niet ten goede en daarnaast is de ervaring dat er steeds meer gezocht moet worden naar andere financieringsstromen door wegvallende of verminderde subsidies.

Krachten bundelen is belangrijk om kwetsbare groepen in beweging te krijgen en te houden en hiervoor ook de benodigde financiering te  kunnen blijven vinden.

Door een groot aantal netwerkpartners uitgesproken dat ook zij graag in willen zetten op deze structurele samenwerking. Als partijen samen streven we naar hetzelfde doel, namelijk meer mensen met een beperking, chronische aandoening  en kwetsbare ouderen in beweging krijgen en houden. Met het opzetten van structurele samenwerking volgen we ook de landelijke trend van regionaliseringsprojecten waarvan ‘Uniek Sporten’ in de regio Arnhem een mooi voorbeeld is.