November, aangepast in beweging

Net als in 2013 staat in november 2014 aangepast bewegen en gehandicaptensport centraal in de provincie Groningen. In deze maand willen we samen met sportaanbieders en andere netwerkpartners het aangepast bewegen en gehandicaptensport in de provincie extra aandacht geven. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze maand alweer in volle gang. Doel van de maand is enerzijds het stimuleren van mensen om meer te gaan bewegen en anderzijds de bewustwording rondom gehandicaptensport te vergroten.

In November worden er verschillende activiteiten georganiseerd om aangepast bewegen en gehandicaptensport onder de aandacht te brengen. Op het programma staan bijvoorbeeld:

  • Scool on Wheels lessen op regulier basisonderwijs
  • Sportfestival voor jeugd met een lichamelijke beperking
  • Themabijeenkomsten voor kader van sportverenigingen
  • Netwerkbijeenkomst kwetsbare groepen
  • Lezingen gericht op het belang van bewegen voor kwetsbare groepen
  • Fittesten met kennismakingsprogramma voor mensen met een lichamelijke beperking/chronische aandoening

Op deze pagina lees je alles over het programma en de verschillende activiteiten die in November georganiseerd worden. Houd November, aangepast in Beweging daarom in de gaten.

Doe mee!
Heb je activiteiten in deze maand op het programma staan die aansluiten bij het thema van deze maand? Of heb je zelf leuke ideeën voor activiteiten om te organiseren? Dan horen we dit graag! We willen graag samen kijken hoe we in November zoveel mogelijk aandacht kunnen genereren voor aangepast bewegen en gehandicaptensport.

Meer informatie
Heb je ideeën of vragen? Neem dan contact op met Mariska Zwartsenburg. Projectcoördinator kwetsbare groepen Sportplein Groningen. Dit kan telefonisch via 06-33800057 of per e-mail: m.zwartsenburg@hvdsg.nl.