Bewegen in én rondom woonzorgcentra

Enige tijd geleden heeft de Staat van de Gezondheidszorg gepleit voor het belang van preventie. Preventief bewegen moet onderdeel zijn van verantwoorde zorg. Vanuit deze gedachte zijn door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een zevental bouwstenen geformuleerd waar alle instellingen met ingang van januari 2015 aan moeten voldoen en invulling aan moeten geven.

Kortom alle instellingen moeten verplicht aan de gang met het inbedden van bewegen in hun organisatie. Binnen de partners van Sportplein Groningen zit vanuit verschillende invalshoeken veel kennis en expertise die toegevoegde waarde kan zijn voor instellingen. Daarnaast hebben sommige partners ook concrete producten die interessant kunnen zijn in dit kader. Tot nu toe wordt veelal los van elkaar geopereerd richting de zorginstellingen. Een gezamenlijk pakket aan kennis en producten waarmee de zeven bouwstenen kunnen worden ingevuld kan handig en nuttig zijn voor instellingen. Hier kunnen ook onderdelen in zitten waarvoor instellingen (uiteindelijk) moeten betalen. In 2014 ontwikkelen de partners van Sportplein Groningen een gezamenlijk product waarmee woonzorgcentra invulling kunnen geven aan de zeven bouwstenen. Op een drietal locaties worden pilotprojecten uitgevoerd met de intentie het concept uiteindelijk provinciaal tegen betaling aan te kunnen bieden aan woonzorgcentra die zoeken naar een goede invulling van de bouwstenen.

Meer weten over de zeven bouwstenen in zijn algemeen? Lees hier meer.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het project kijk dan op de website van Sportplein Groningen. Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over de producten of diensten die er zijn om meer bewegen in woonzorgcentra te stimuleren? Neem dan contact op met: Mariska Zwartsenburg, Huis voor de Sport Groningen. 0598-323200 of m.zwartsenburg@hvsdg.nl.