Bewegen in de openbare ruimte

De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen.

Ook de socialiserende werking van beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. Daarnaast is een dynamisch en beweegvriendelijk natuurgebied een aantrekkelijke toeristische bestemming waarbij het positieve effecten heeft op de economie van de regio.

Ons doel
De openbare ruimte sportiever maken (benutten actieve mogelijkheden van parken en openbaar groen) en sportieve ruimte meer openbaar maken (openstelling sportparken).

Concepten
Sportplein Groningen heeft binnen het thema 'Beweegvriendelijke omgeving' uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van twee concepten, namelijk:

 1. Bewegen in het park: activering van parken en openbaar groen
  Doel van dit concept is het stimuleren van actief gebruik van parken en openbaar groen. Mensen worden uitgedaagd, gestimuleerd en gefaciliteerd om te bewegen, sporten en recreëren. Sportplein heeft op twee plekken ondersteuning geboden om tot uitvoering van dit concept te komen, namelijk in het Julianapark in Stadskanaal en in Park Selwerd in Groningen.

 2. Open sportparken: multifunctioneel gebruik van sportparken

  Doel van dit concept is het gebruik van sportparken te optimaliseren door het gebruik van voorzieningen te ontsluiten voor buurtbewoners, buurtverenigingen, omliggende scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en lokale ondernemers en goede samenwerkingsafspraken maken (lokale samenwerking opzetten). Sportplein Groningen heeft ondersteuning geboden bij de uitvoering van de volgende (pilot)projecten: Sportpark Henk Bruins (gemeente Hoogezand-Sappemeer), Sportpark Kardinge en Sportpark West-End (gemeente Groningen) en Sportpark Tuikwerd.

Samenwerking en kennisdeling
Bij deze projecten wordt verbinding gelegd met de innovatiewerkplaats (IWP) Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte (BIOR) van het Centre Expertise Healthy Ageing. In de IWP werken kennisinstellingen, overheden (gemeente, provincie) en marktpartijen samen met diverse partners uit de sport, horeca en recreatie.

Binnen de IWP zijn ook nog de volgende concepten ontwikkeld:

 1. Bewegen mèt de wijk: inrichting van sport- en speelplekken

  Doel van dit concept is om wijkbewoners in gezamenlijkheid met  andere stakeholders een vernieuwende plek in de wijk te laten inrichten voor jong en oud die uitnodigt om te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten met de inwoners worden voorstellen uitgewerkt voor maatregelen die aansluiten bij de bewegingswensen van de wijk. Deze maatregelen betreffen zowel de inrichting van de ruimte (hardware) als de activering van deze ruimte (software). In de stad Groningen zijn verschillende projecten gestart of al gerealiseerd, te weten in de Wijk de Hunze-van Starkenborgh (o.a. buitenfitnessplek HunzeFIT, hardlooproute HunzeMIJL), de Oosterkade (speelplek, hardlooproute met fitnesstoestellen) en het Ebbingekwartier (Work Out Park/ Calisthenics).

 2. Beleefbaar bewegen in de natuur

  We willen met dit concept meer mensen activeren door beleving toe te voegen aan bewegen in de natuur. In Drenthe zijn twee projecten uitgevoerd: Er wordt een Drentse fietsapp ontwikkeld die informatie verstrekt over de route, de omgeving en over de fysieke prestaties op de fiets (belevingsfietsroute) en de beleefbaarheid van een ATB-route is versterkt (de route zelf, de voorzieningen en de ontwikkeling van een sensorapplicatie).

Meer informatie?
Voor vragen en/of meer informatie over thema 'Bewegen in de openbare ruimte' of over één van de projecten, kunt u contact opnemen met kartrekker Simone Smuling, Huis voor de Sport Groningen, via e-mail s.smuling@hvdsg.nl of per telefoon 050-8700100.