Actieve gezonde werknemers

Werknemers moeten steeds langer doorwerken. Het wordt daarom steeds belangrijker om langer fit te blijven zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. Veel bedrijven hebben daarom aandacht voor ‘duurzame inzetbaarheid en vitaliteit’. Ondanks dat er veel goede voorbeelden zijn, slagen deze bedrijven er niet in om al hun werknemers actief en gezond te krijgen. Dit terwijl gezonde fitte werknemers het grootste kapitaal zijn van elke organisatie. Fitte, vitale werknemers zijn productief, minder vaak ziek en een uithangbord voor het bedrijf. Bovendien worden de gezondheidsrisico’s van weinig bewegen steeds duidelijker. Werknemers brengen een belangrijk deel van hun tijd op het werk zittend door, gemiddeld zo’n 5,5 uur per dag. Te weinig bewegen is een concreet arbeidsrisico, het verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden en het ontstaan van ziekten. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen voor een risico verhogend effect van weinig bewegen op dementie en depressie.

Wat kan Sportplein Groningen betekenen?

We ondersteunen bedrijven die al bezig zijn met het vergroten van de vitaliteit van hun werknemers. Door bijeenkomsten te organiseren en een eigen LinkedIn groep in te richten, willen we onderlinge kennisuitwisseling stimuleren. Bedrijven hoeven immers niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

Om meerwaarde te creëren handelen wij vanuit de behoefte van bedrijven. Een belangrijke vraag die wij graag samen willen beantwoorden en waar we een oplossing voor willen krijgen is: Waarom leidt aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in veel gevallen toch nog onvoldoende tot actieve gezonde werknemers? We proberen in beeld te krijgen waar bedrijven tegenaan lopen in dit proces. Zo kunnen we hierop inspelen en op juiste wijze van toegevoegde waarde zijn naast alle al lopende initiatieven.

Daarnaast willen we bedrijven, die nog niet met het thema bezig zijn, stimuleren en ondersteunen in het proces daar naar toe. Hiervoor zijn onder andere een Stappenplan en een interventieoverzicht ontwikkeld. Ook is er handleiding beschikbaar om vergaderwandelen in te voeren en zijn we samen met de tafeltennisbond bezig om de Pingpongbaas-app te introduceren bij bedrijven: een app die werknemers op een leuke manier kan stimuleren om gebruik te maken van de tafeltennistafels die bij meerdere bedrijven aanwezig zijn.

Meer weten?
Of wilt u op de hoogte gehouden worden van de initiatieven van het netwerk? Neem contact op met Bianca Bus via b.bus@hvdsg.nl of 06-357598477.

Documentatie

Ter ondersteuning vindt u hierbij een overzicht van de presentaties zoals gegeven op 1 juni 2018 tijdens de netwerkbijeenkomst bij de Hanzehogeschool.

Presentatie HNGW: deze presentatie is gegeven door Marieke Klaaysen adviseur vitaliteit van de Hanzehogeschool. De presentatie gaat over “het nieuwe gezonde werken” het programma dat de Hanzehogeschool inzet om haar medewerkers vitaal te houden.

Presentatie ergonomie van Linda ten Katen van Health2Work over de gevaren van zitten en inactiviteit en welke oplossingen hier voor zijn.

Presentatie WKR: Rutger Bennink van De Friesland Zorgverzekeraar neemt ons mee in de werkkostenregeling en aanverwante regelingen. Kennis van deze regelingen is nodig om de kosten van vitaliteitsbeleid zo laag mogelijk te houden.