Kennisbijeenkomst 'Maatschappelijke waarde evenementen'

Doelgroep: beleidsmakers- en beslissers binnen overheidsorganisaties & evenementenorganisatoren
Datum: woensdag 5 april
Locatie: De Wierde Zonnehuisgroep, Grijpskerk
Tijd: 12.30 – 17.00 uur (inclusief lunch)

Inhoud
De bijeenkomst staat in het teken van de maatschappelijke waarde van evenementen voor de stad, dorp of regio. Hans Slender (Hanzehogeschool Groningen) zal een introductie geven op het thema maatschappelijke waarde van evenementen. Welke effecten zijn bewezen, wat kan je als organisator doen om meer meerwaarde te creëren, wat kan je als overheid doen om meer uit deze evenementen te halen? Vervolgens zal onderzoeker Bake Dijk (projectleider evaluatie Tour de France Utrecht) ons meenemen in de casus van de Tour de France in Utrecht. Wat waren de succes- en faalfactoren die dit evenement ons geleerd hebben.

Evenementen kunnen op velerlei manieren van waarde zijn voor stad, dorp of regio. Grote evenementen genereren veel media-aandacht en kunnen daarmee van waarde zijn voor regiomarketing, toerisme en de vrijetijdssector. Daarnaast hebben zorgen grote evenementen voor een economische impuls en (tijdelijke) werkgelegenheid. Juist kleinere evenementen dragen bij aan sociale cohesie, sociaal kapitaal, participatie en andere sociale effecten. Door een evenement slim te organiseren kan het benut worden om meer waarde te creëren. Evenementen zijn echter niet direct de oplossing voor grote problemen die spelen. Tijdens de bijeenkomst zullen we ook actief aan de slag gaan met enkele casussen om proberen een realistisch beeld te vormen van wat evenement wel én niet kunnen betekenen voor de regio.

Sprekers
Wie zijn Hans Slender en Bake Dijk?
Hans Slender is senior onderzoeker van het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen. Hij doet onderzoek naar kleine en middelgrote sportevenementen in Noord-Nederland en is betrokken bij de landelijke Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) en regionaal bij het KennisCentrum Events en Sportplein Groningen.
Bake Dijk was als onderzoeker vanuit de Universiteit Utrecht projectleider van de evaluatie van de Tour de France in Utrecht. Daarnaast was hij betrokken bij het VWS project rondom Creating Social Impact for Sport Events. Inmiddels is Bake Dijk in dienst bij het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap en de opleiding Sportkunde van de Hanzehogeschool Groningen.

Programma
12.30 – 13.30 uur             Inloop met lunch
13.30 uur                            Welkom
13.40 uur                            Hans Slender & Bake Dijk over de maatschappelijke waarde evenementen
15.15 uur                            Afronding en verplaatsen naar HA- tour
15.30 uur                            Bezoek HA tour met ploegenpresentatie, start HA-tour
16.00 – 17.00 uur            Meerijden in de gastenauto (aanmelden noodzakelijk)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.