Kennisbijeenkomst 'Maatschappelijke Sponsoring'

Het Kenniscentrum Events en Sportplein Groningen organiseren in samenwerking met de Healthy Ageing Tour een gratis kennisbijeenkomst over ‘maatschappelijke sponsoring'. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen.


Doelgroep: evenementenorganisatoren en hun sponsoren
Datum: woensdag 5 april
Locatie: De Wierde Zonnehuisgroep, Burmanniastraat 1 Grijpskerk
Tijd: 17.00 – 21.00 uur (inclusief soep en broodje)
 
Inhoud
 
GRONINGEN - De huidige Energiewacht Tour voor vrouwen gaat vanaf 2017 als Healthy Ageing Tour door het leven. Het regionale gezondheidsnetwerk ‘Healthy Ageing’ verbindt haar naam voor drie jaar aan de fietstour. Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) krijgt hiermee de kans hun lovenswaardige project onder de aandacht te brengen. De samenwerking tussen de succesvolle etappewedstrijd voor de wereldtop bij de vrouwen en Healthy Ageing wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Groninger Rabobanken. Gezamenlijk dragen zij hiermee bij aan het vergroten van de bewustwording van het belang van een goede gezondheid onder de inwoners van Noord-Nederland.
 
Met bovenstaand bericht kondigde de organisatie van de Energiewacht Tour de naamswijziging aan. Waarom kiest de Rabobank voor een dergelijke vorm van sponsoring? Carlo Ezinga, directeur bedrijven bij Rabobank Noordenveld West Groningen zal dit deze avond toelichten.

En hoe staat het met maatschappelijke sponsoring in Nederland. Jorik Tilstra neemt ons mee in de huidige ontwikkelingen. Tilstra is afkomstig van Triple Double sportmarketing, dat samen met internetbureau E-sites deze joint venture heeft opgezet. TDE brengt sportmarketing en technologie samen. Zij bedenken en ontwikkelen digitale activaties, platformen, apps en social media content. In de huidige informatiesamenleving wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om zich te onderscheiden en hierbij (maatschappelijk) relevant te zijn. Sport heeft deze kracht van relevantie. Sport kan door middel van maatschappelijke sponsoring benut worden om betekenisvolle relaties met klanten aan te gaan. Hierbij is steeds vaker (online) technologie de versneller bij uitstek om deze waarde te creëren, zowel door content als de distributie ervan. Samen met Tilstra gaan we op zoek naar betekenisvolle maatschappelijke sponsorconcepten.

We starten de bijeenkomst eerst met een bezoek aan het evenement waarna we na een kleine maaltijd starten met het inhoudelijke programma.
 
Programma
17.00    uur                     Inloop

17.15 – 18.30 uur          Event visit (doorkomst, finish en huldiging)

18.30 uur                        Soep met een broodje

19.00- 20.45 uur            Inhoudelijk programma met:
                                                  Carlo Ezinga, Directeur bedrijven Rabobank Noordenveld West Groningen 
                                                  Jorik Tilstra, Senior Digital Sportmarketeer Triple Double

20.45 uur                        Afsluiting
 
Oproep aan organisatoren
De bijeenkomst heeft een toegevoegde waarde wanneer u zelf een van uw sponsoren meeneemt naar deze bijeenkomst.


Aanmelden
Aanmelden kan via onderstaand formulier